Kjøpsbetingelser

 

På Francine Design vil vi at du som kunde skal få en kjøpsopplevelse som tilsvarer dine forventninger.

Nedenfor finner du kjøpsvilkårene som gjelder når du gjør et kjøp på www.francinedesign.no

 

Selger

Firmanavn: Johansen-VVS AS

Kontaktadresse: Frøyerveien 26B 4328 Sandnes

E-post: post@francinedesign.no

Telefon: 484 66 999

Organisasjonsnr.: 995330830

 

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 

Produktene er merket med Francine Design logo.

Vi tar forbehold om trykkfeil i produktbeskrivelse, priser/prisjusteringer og at vi i perioder kan gå tom for enkeltvarer.

Francine Design har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesum inkludert, renter og omkostninger er betalt.

Du må være over 18 år for å kunne handle hos oss.

Bilder på nettsiden er ment som illustrasjon og kan avvike.

francinedesign.no har kun levering innenfor Norge.

(ta kontakt for eventuelle andre mottakerland)

 

Priser

Alle prisene på Francine Design er oppgitt i norske kroner inklusive mva. og avgifter,men eksklusive frakt.

Når du legger varen i kurven og taster inn ditt postnummer, vises fraktprisen i kurven.

Francine Design tar forbehold om sviktende leveranser, utsolgte varer samt produktbeskrivelse - og prisfeil.

 

Betaling

Vi har en avtale med Klarna AS som leverer våre betalingstjenester.

Du kan velge imellom følgende:

Visa – debet- og kredittkort.

Mastercard – kredittkort.

Faktura – motta faktura fra Klarna med 14 dagers betalingsfrist per epost når varene sendes fra oss. Les mer på klarna.no og se gjerne på ofte stilte spørsmål.

Klarna delbetaling - Les mer på klarna.no

Forskuddsbetaling via bank.

 

Angrerett og retur

Ved kjøp av varer i vår nettbutikk har du som kunde 14 dagers angrerett som gjelder i fra dagen du mottar varene dine.

All retur av varer må godkjennes på forhånd av Francine Design 

Angrerettskjema sendes til:

kundeservice@francinedesign.no

Emne: Angrerett og retur

Legg ved ordrebekreftelse samt opplysninger om hvordan ønsker å returnere varen.

Bruk gjerne samme pakkemåte som når du mottok varen(e) for å unngå transportskade.

Merk at det er du som kunde som må betale for returfrakt og er ansvarlig for denne.

Det er viktig at varer som returneres ikke bærer preg av slitasje eller bruk, og at de er pakket i original emballasje. Du kan åpne emballasje og undersøke varen, men hvis det har oppstått noe som har redusert en vares verdi eller at original emballasje mangler eller er skadet så vil dette bli fratrukket.

Vi går igjennom returer fortløpende, sender deg en returbekreftelse når vare er mottatt og har som mål å overføre penger tilbake innen 7 dager. Beløp til gode refunderes via Klarna.

Varer som skal monteres i fast eiendom omfattes normalt ikke av angrerett og kjøper erkjenner at når installatør starter arbeidet med å installere varen så vil angreretten gå tapt, ref. angrerettloven §22.

Spesialbestillinger og varer som lages etter kundenes spesifikasjoner er det ikke angrerett på.

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur.

 

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv.

Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må vi kontaktes fortløpende.

kundeservice@francinedesign.no

Emne: Ordrefeil

 

Mottakelse av varen. Eventuell mangel/skade

Mottakeren skal kontrollere at leveringen er uskadet og komplett.

Om leveringen er skadet eller om kolli savnes, skal det noteres på budes fraktbrev/håndskanner før signeringen gjennomføres.

Meld deretter umiddelbart inn skaden til Francine Design.

kundeservice@francinedesign.no

Emne: Varemottakelse mangel/skade

Foto på skaden må vedlegges.

Ved signering av fraktbrevet/håndskanner bærer du/mottakeren det juridiske ansvaret for at informasjonen om de leverte varene er sann.

Skjulte skader (som først blir oppdaget ved utpakking) må meldes til Francine Design innen 7 arbeidsdager etter levering.

 

Installasjon

Det anbefales og bruke fagfolk/rørleggere/elektriker utstyrt med våtroms-sertifikat til montering.

Med dette har du en garanti for at produktet blir riktig montert og dine rettigheter blir ivaretatt ved eventuelle garantispørsmål.

Produkter bør og skal plasseres slik at det er enkel servicetilgang.

Monter ikke skadet eller varer med feil.

 

Vedlikehold / bruk

Følg vedlagt vedlikehold info som vedlagt produktet

Kjemikalier må aldri brukes på Solid Surface når du rengjør produktet.

Følgende klor/aceton/petroleumsbaserte produkter, dvs. malings tynnere eller andre løsemidler. Disse kan skade den faste overflaten/produktet.

Ikke bruk hårfarge eller oljer da dette kan sette farge i produktets overflate.

Solid Surface må ikke utsettes for temperaturer over 60 grader.

 

Reklamasjon

Vi gir to års reklamasjonsrett på alle varer fra de mottas

(med unntak av produkter som er ment å ha lang levetid. Da gjelder fem år).

Hvis varen hadde en feil da den ble solgt, har du rett til en ny vare, eller vi sørger for å reparere varen.

Reklamasjonen skal skje innen rimelig tid etter at du oppdager feilen.

Dersom produktet ikke er forskriftsmessig montert, kan rettigheter ved reklamasjon bortfalle.

Om produktet er defekt eller har en mangel, vil det som hovedregel måtte returneres for kontroll/ reparasjon. Ved retur av produkter for kontroll/ reparasjon er avsender ansvarlig for at varene ikke blir skadet underveis

Francine Design tilbyr ikke utførende tjenester og erstatter kun varen ved mangel.

Under forutsetning av at ting ikke skyldes grov uaktsomhet fra Francine Design sin side.

Francine Design ikke holdes ansvarlig for kostnader/ utgifter til demontering/ montering/ reparasjon av defekte varer/ produkter eller varer/ produkter som har en mangel.

Vi dekker eventuell returtransport når reklamasjoner/ garantisaker når disse er godkjent, samt transport i forbindelse med levering av ny vare til gitt leveringssted ved ordinær ordre adresse.

kundeservice@francinedesign.no

Emne: Reklamasjon

Ordrenummer/kvittering samt beskrivelse og foto av reklamasjonen må vedlegges.

 

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

Personopplysninger / Cookies

Les mer om dette i under Sikkerhet og personvern

 

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13) Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

13) Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).

 

Dersom saker bringes inn for domstolene, skal de behandles i selgers verneting.

 

Force majeure

I tilfelle regjeringshandlinger eller fiaskoer, ny lovgivning, arbeidsrettslig konflikt, krig eller fare for krig, stor forstyrrelse av offentlig orden, sabotasje, ekstreme værforhold, brann, eksplosjon, naturkatastrofe, ulykke eller andre omstendigheter utenfor Francine Design-kontroll og som Francine Design ikke har vært i stand til rimelig å overvinne eller forutse, har Francine Design rett til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen. I så fall skal Francine Design ikke holdes ansvarlig for skade som kunden har påført seg.

 

Vilkårsendringer

Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene med 14 dagers varsel.